Tài liệu Quản trị Du Lịch TA
Unleashing the Ideavirus

Lượt xem: 1758

Lượt download: 11

Trends and Issues in Global Tourism 2012

Lượt xem: 1718

Lượt download: 10

Tourism and Tourism Spaces

Lượt xem: 1819

Lượt download: 13

Resorts Management and Operation

Lượt xem: 1895

Lượt download: 28

How to Open and Operate a Restaurant

Lượt xem: 1954

Lượt download: 28

Business Travel and Tourism

Lượt xem: 1906

Lượt download: 14

Nghiệp Vụ Nhà Hàng

Lượt xem: 2058

Lượt download: 35

Visitor Management - Case Studies from World Heritage Sites

Lượt xem: 2258

Lượt download: 9

Career Paths - Tourism-Student's Book

Lượt xem: 2132

Lượt download: 11

Tourism Management- Managing for Change

Lượt xem: 2020

Lượt download: 9

The Sustainability Handbook

Lượt xem: 2086

Lượt download: 8

The Restaurant- From Concept to Operation, 6 edition

Lượt xem: 1835

Lượt download: 17

The Restaurant - From Concept to Operation, 5 edition

Lượt xem: 2009

Lượt download: 15

Managing Visitor Attractions, Second Edition-New Directions

Lượt xem: 2057

Lượt download: 8

Marketing in Travel and Tourism, Fourth Edition

Lượt xem: 1937

Lượt download: 11