Tài liệu Quản trị Du Lịch TA
Unleashing the Ideavirus

Lượt xem: 2402

Lượt download: 13

Trends and Issues in Global Tourism 2012

Lượt xem: 2231

Lượt download: 12

Tourism and Tourism Spaces

Lượt xem: 2477

Lượt download: 14

Resorts Management and Operation

Lượt xem: 2554

Lượt download: 28

How to Open and Operate a Restaurant

Lượt xem: 2636

Lượt download: 29

Business Travel and Tourism

Lượt xem: 2587

Lượt download: 14

Nghiệp Vụ Nhà Hàng

Lượt xem: 2757

Lượt download: 38

Visitor Management - Case Studies from World Heritage Sites

Lượt xem: 2832

Lượt download: 9

Career Paths - Tourism-Student's Book

Lượt xem: 2816

Lượt download: 11

Tourism Management- Managing for Change

Lượt xem: 2776

Lượt download: 9

The Sustainability Handbook

Lượt xem: 2689

Lượt download: 9

The Restaurant- From Concept to Operation, 6 edition

Lượt xem: 2478

Lượt download: 18

The Restaurant - From Concept to Operation, 5 edition

Lượt xem: 2674

Lượt download: 15

Managing Visitor Attractions, Second Edition-New Directions

Lượt xem: 2708

Lượt download: 8

Marketing in Travel and Tourism, Fourth Edition

Lượt xem: 2638

Lượt download: 13