Tài liệu Quản trị Du Lịch TA
Unleashing the Ideavirus

Lượt xem: 2203

Lượt download: 12

Trends and Issues in Global Tourism 2012

Lượt xem: 2115

Lượt download: 12

Tourism and Tourism Spaces

Lượt xem: 2307

Lượt download: 14

Resorts Management and Operation

Lượt xem: 2395

Lượt download: 28

How to Open and Operate a Restaurant

Lượt xem: 2475

Lượt download: 29

Business Travel and Tourism

Lượt xem: 2408

Lượt download: 14

Nghiệp Vụ Nhà Hàng

Lượt xem: 2568

Lượt download: 38

Visitor Management - Case Studies from World Heritage Sites

Lượt xem: 2694

Lượt download: 9

Career Paths - Tourism-Student's Book

Lượt xem: 2641

Lượt download: 11

Tourism Management- Managing for Change

Lượt xem: 2635

Lượt download: 9

The Sustainability Handbook

Lượt xem: 2546

Lượt download: 9

The Restaurant- From Concept to Operation, 6 edition

Lượt xem: 2292

Lượt download: 18

The Restaurant - From Concept to Operation, 5 edition

Lượt xem: 2484

Lượt download: 15

Managing Visitor Attractions, Second Edition-New Directions

Lượt xem: 2560

Lượt download: 8

Marketing in Travel and Tourism, Fourth Edition

Lượt xem: 2470

Lượt download: 13