Tài liệu Quản trị Du Lịch TA
Unleashing the Ideavirus

Lượt xem: 2116

Lượt download: 12

Trends and Issues in Global Tourism 2012

Lượt xem: 2036

Lượt download: 12

Tourism and Tourism Spaces

Lượt xem: 2218

Lượt download: 14

Resorts Management and Operation

Lượt xem: 2294

Lượt download: 28

How to Open and Operate a Restaurant

Lượt xem: 2368

Lượt download: 29

Business Travel and Tourism

Lượt xem: 2302

Lượt download: 14

Nghiệp Vụ Nhà Hàng

Lượt xem: 2479

Lượt download: 38

Visitor Management - Case Studies from World Heritage Sites

Lượt xem: 2619

Lượt download: 9

Career Paths - Tourism-Student's Book

Lượt xem: 2534

Lượt download: 11

Tourism Management- Managing for Change

Lượt xem: 2488

Lượt download: 9

The Sustainability Handbook

Lượt xem: 2457

Lượt download: 9

The Restaurant- From Concept to Operation, 6 edition

Lượt xem: 2197

Lượt download: 18

The Restaurant - From Concept to Operation, 5 edition

Lượt xem: 2376

Lượt download: 15

Managing Visitor Attractions, Second Edition-New Directions

Lượt xem: 2451

Lượt download: 8

Marketing in Travel and Tourism, Fourth Edition

Lượt xem: 2370

Lượt download: 13